સુપ્રસિદ્ધ શક્તિપીઠ મહાકાળી માં ના ધામ પાવાગઢ ખાતે રવિવાર ની રજાઓના કારણે ઉમટ્યા માઈભક્તો..