શહેરા માં બીજા તબક્કા માં કોરોના વોરિયર્સ પ્રાંત અધિકારી, મામલતદાર , પોલીસ સ્ટાફ ને વેક્સિન ની રસી મુકાઈ