શહેરાના ભોટવા ગામે પ્રેમલગ્ન બાદ પરિણીતાનું મૃત્યુ થતા ઉશ્કેરાયેલા પિયરીયાઓ દ્વારા કરાઈ તકરાર